Kolegij je odžan 03. listopada 2013. (četvrtak) s početkom u 09,00 sati sa sljedećim

D N E V N I M    R E D O M

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke o:
a) naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca;
b) izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova; Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Točka 2.

2. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 6.
Upućivanje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga prethodne Suglasnosti na:a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec;
b) prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec
Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 8.
Upućivanje prijedloga prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Točka 9.
Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju, osnivanju:
a) Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec;
b) Odbora za poljoprivredu i turizam;
Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 11.
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
Točka 12.
Upućivanje Odluke o usvajanju Aneksa Sporazumu o podjeli imovine između  Općine Mala Subotica i Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 13.
Upućivanje prijedloga Odluke o pripajanju dimnjačarskog rajona Štefanec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 14.
Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 15.
Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Savska Ves
Točka 16.
Donošenje Zaključka o zimskoj službi
Točka 17.
Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti
Točka 18.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju izmjene Suglasnosti Dječjem vrtiću
Točka 19.
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju:
a) Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Grada Čakovca;
b) Plana zaštite i spašavanja i plana sigurne zaštite za Grad Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 20.
Imenovanje Tima za energetsku učinkovitost u Gradu Čakovcu
Točka 21.
Imenovanje Komisije za procjenu vrijednosti komunalne imovine