Održan 3. Gradonačelnikov kolegij

3431

Kolegij je održan 13. prosinca 2017. (srijeda), s početkom u 10.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 

  1. Donošenje Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2018. Materijal
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017. Materijal
  3. Donošenje Plana nabave za 2018. Materijal
  4. Donošenje Zaključka o sufinanciranju projekta integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove za 2018. Materijal
  5. Donošenje Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Čakovca za 2018. godinu Materijal
  6. Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2018. Materijal
  7. Donošenje Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona istok – Pustakovec“ na okoliš Materijal
  8. Donošenje Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec na okoliš Materijal
  9. Donošenje Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu, na okoliš Materijal