Sjednica je održana 12. studenog 2009. (četvrtak) sa početkom u  10,00 sati sa sljedećim:

 DNEVNIM REDOM

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Proračuna Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi  DPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 9.
Prijedlog Vjerodostojnog tumačenja odredbi za provođenje iz članka 82. i 83. Generalnog urbanističkog plana te upućivanje istog Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 10.
Upućivanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 11.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za dodjelu potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima
Točka 12.
Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakoveci
Točka 13.
Imenovanje radnih tijela:
a) Socijalnog vijeća Grada Čakovca
b) Komisije za dodjelu novčanih pomoći
c) Komisije za vizualni identitet Čakovca i likovnu djelatnost
d) Komisije za nakladničku djelatnost
e) Komisije za amatersko stvaralaštvo
f) Komisije za javne programe
Točka 14.
Davanje Suglasnosti na prijedlog Odluke o akcijskim uvjetima plaćanja naknade i izvođenja priključka na kanalizacijski sustav Međimurja
Točka 15.
Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti