Održan 6. Gradonačelnikov kolegij

2828

Kolegij je održan 5. srpnja 2018. (četvrtak), s početkom u 09.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018.  Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018.  Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018.Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 4. Upućivanje prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o ispravku tehničko-numeričke pogreške u tekstu Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Martane-istok” u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o darovanju nekretnine “NK Jadran” Štefanec Gradu Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018./2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o otvaranju odgojno obrazovne skupine:
  a) u Dječjem vrtiću Cvrčak i Područnom odjelu Pčelice u Ivanovcu  Materijal
  b) u Dječjem vrtiću Cipelica, Područnom odjelu Pirgo u Kuršancu  Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1.01.2018. do 30.06.2018., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Donošenje Zaključka o natječaju za stipendije  Materijal
 14. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata  Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) suglasnosti za provedbu ulaganja “Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma u Kuršancu” Materijal
  b) suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u Savskoj Vesi”
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje