Održan 8. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

274

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 18. svibanj 2022. u 08:00 sati sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 3. Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Materijal
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu novčanih potpora za akademsku 2022./2023. redovnim studentima Materijal
 9. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal