Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

451

Sjednica je održana 13. srpnja 2022. s početkom u 12:00 sati sa sljedćim

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje Odluke o:
  a) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  b) razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Davanje Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Regionalnog Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec Materijal
 3. Izvješće o poslovanju u 2021. Centra za kulturu Čakovec Materijal
 4. Davanje Suglasnosti na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za kulturu Čakovec Materijal
 5. Donošenje Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola Materijal
 6. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana:
  a) Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  b) Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

AUDIO ZAPISNIK s 11. sjednice Gradskog vijeća:

Izvod iz zapisnkia s 11. sjednice Gradskog vijeća:

zapisnik_sa_11_sjednice_GV