Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

1171

Sjednica je održana 11. srpnja 2019. u 12:00 sati sa sljedećim:

DNEVNI RED

   1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal Rebalans
   2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
    a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
    b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
    c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
    d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
    e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
    f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
   3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
   4. Donošenje Odluke o izradi VII. izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca Materijal
   5. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Materijal
   6. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Privredna zona uz Zagrebačku ulicu” u Čakovcu Materijal
   7. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Mihovljan – Športska” Materijal
   8. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni vrtovi – sjever” Čakovec Materijal
   9. Davanje Vjerodostojnog tumačenja odredbe Odluke o donošenju DPU područja “Brezje” u Mihovljanu Materijal
   10. Donošenje Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Društvenog doma u:
    a) Totovcu Materijal
    b) Novom Selu Rok Materijal
   11. Donošenje Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca Materijal
   12. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020. Materijal
   13. Donošenje Odluke za privremenu organizaciju smještaja odgojne obrazovne skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice Materijal
   14. Donošenje Odluke o zemljištu za Romsko naselje Kuršanec vezano uz izjavu o odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku Materijal
   15. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Čakovca u ITU Varaždin Materijal
   16. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe Materijal
   17. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2019. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH Materijal
   18. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2019. Materijal
   19. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice ČakovcaMaterijal

Audio zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća

izvod_iz_zapisnika_sa_13_sjednice_GV