Sjednica je održana 9. srpnja 2015. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2015. Materijal
 2. Donošenje Odluke o zaduživanju Grada Čakovca Materijal
 3. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka Stanorada d.o.o. Materijal
 4. Donošenje Odluke i usvajanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. Materijal
 5. Donošenje Odluke o izradi UPU-a „Gospodarska zona Ivanovec“ Materijal
 6. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a naselja Novo Selo Rok Materijal
 7. Donošenje Odluke o osnivanju Radne zone Martane Čakovec Materijal
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec Materijal
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok – Pustakovec Materijal
 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilje na području Grada Čakovca Materijal
 11. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca Materijal
 12. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od posebnog interesa za Grad Čakovec Materijal
 13. Donošenje Odluke o pokretanju investicije temeljem Odluke o odabiru projekta od strane FZOEU Materijal
 14. Donošenje Odluka o davanju na upravljanje GP „Ekom“:
  a) e-bicikla Materijal
  b) golf terena Materijal
 15. Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2015./2016.  Materijal


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Horvat, v.r.