Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

1417

Sjednica je održana 1. listopada 2019. u 12:00 sati sa sljedećim:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2019. IZVRŠENJE Odluka
  2. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune “UPU Slemenice – pod jalšom” Materijal
  3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Yanchenga Materijal
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 01.01.2019. do 30.06.2019. Materijal
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2020.Materijal

 

Audio zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća

 

Izvod iz zapisnika 14. sjednice Gradskog vijeća

Preuzimanje (DOCX, 43KB)