Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

2376

Sjednica je održanaza 5. ožujka 2020. u 12:00 sati, sa sljedeći

DNEVNI RED

  1. Davanje prethodne suglasnosti na izmjene statuta:
   a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
   b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  2. Donošenje Odluke o:
   a) dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
   b) dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
  3. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2019.
   a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
   b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
   c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
   d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
   e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
  4. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2019. Materijal
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
  6. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Materijal
  7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: Materijal
   a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2019.
   b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2019.
  8. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2020. Materijal
  9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o požaru na odlagalištu otpada „Totovec“ Materijal
  10. Donošenje Odluke o:
   a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Materijal
   b) mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Materijal
   c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada Materijal
  11. Usvajanje Izvješća o:
   a) izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Materijal
   b) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2019. Materijal
  12. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2019. Materijal
  13. Donošenje:
   a) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Materijal
   b) Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  14. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.07.2019. – 31.12.2019. Materijal
  15. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone istok – Pustakovec Materijal
  16. Razmatranje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. Materijal
  17. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta Materijal
  18. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  19. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. Materijal

 

Audio zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća

Izvod iz zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća

Preuzimanje (DOCX, Unknown)