Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

3343

Sjednica je održana 12. vesvibnja 2016. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 

 1. Verifikacija mandata vijećnika Materijal
 2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca Materijal
 3. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok Materijal
 4. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu Materijal
 5. Donošenje Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca za razdoblje od 2016-2020. Materijal
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Grada Čakovca – SEAP-a (Sustainable Energy Action Plans) Materijal
 7. Davanje Suglasnosti na davanje novčanih sredstava Proračuna Grada Čakovca u oročeni depozit Materijal
 8. Donošenje Odluke o zaduživanju Materijal
 9. Donošenje Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 10. Donošenje Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 11. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) Statut Dječjeg vrtića Cvrčak
  b) Statut Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
 12. Davanje Prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:
  a) Dječjeg vrtića Cvrčak
  b) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
 13. Davanje Suglasnosti na:
  a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica Materijal
 14. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o početku likvidacije Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji Materijal
 15. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. Materijal
 16. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2016. Materijal
 17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 1.1. do 31.12.2015. i
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2015., Materijal
 18. Donošenje Odluke o usvajanju teksta nacrta ugovora i davanju ovlasti gradonačelniku Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o upravljanju nekretninama sa GKP Čakom d.o.o. i GP Ekom d.o.o. Materijal
 19. Donošenje Odluke o prenamjeni kreditnih sredstava i povjeravanju nabave za 4 teretna komunalna vozila Materijal
 20. Donošenje Odluke o preoblikovanju NK „Međimurje“ Materijal
 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca Materijal
 22. Donošenje Odluke o izmjenama:
  a) i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Materijal
  b) i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja Materijal
  c) Odluke o upravljanju grobljem Materijal
  d) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Materijal
  e) i dopunama Odluke o zelenim površinama Materijal
  f) i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila Materijal
  g) Odluke o komunalnom redu Materijal
  h) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Materijal
  i) i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama Materijal
  j) Odluke o držanju stoke i peradi Materijal
 23. Donošenje Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca Materijal
 24. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Godišnje nagrade  Počasni građanin  Životno djelo  Zlatnik
 25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam Materijal
 26. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Čakovca za vremensko razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2019. Materijal
 27. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca Materijal
 28. Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja i opremanje sportskog doma u Ivanovcu“ Materijal

Audio zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća