Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

3857

Sjednica je održana 28. rujna 2017. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:


DNEVNIM REDOM

 

 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj Materijal
 3. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu Materijal
 4. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec – zona male privrede“Materijal
 5. Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec Materijal
 6. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ Materijal
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2016. Materijal
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama Materijal
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca Materijal
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Materijal
 14. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Materijal

Audio zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća