1. Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2007. god..  
2. Izvješće o radu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca u 2007. god  
3. Odluka o usvajanju godišnjeg plana, Programa rada, Organizacije rada i Financijskog poslovanja Dječjeg centara Čakovec za 2008. god.  
4. Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola za prvo tromjesečje 2008. godine  
5. Odluka o komunalnom redu  
6. Odluka o uređenju i održavanju naselja  
7. Odluka o zelenim površinama  
8. Odluka o držanju stoke i peradi u Gradu Čakovcu  
9. Odluka o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica na području Grada Čakovca  
10. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora III. Osnovne škole