Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

5784

Sjednica je održana 12. srpnja 2018. s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

 

DNEVNIM REDOM

 

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal  Proračun (.PDF)
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
 4. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Materijal
 5. Donošenje Odluke o:
  a) suglasnosti za provedbu ulaganja “Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma u Kuršancu” Materijal
  b) suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u Savskoj Vesi” Materijal
  c) suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića – Područni odjel Pčelice u Ivanovcu” Materijal
 6. Donošenje Odluke o otvaranju odgojno obrazovne skupine:
  a) u Dječjem vrtiću Cvrčak i Područnom odjelu Pčelice u Ivanovcu Materijal
  b) u Dječjem vrtiću Cipelica, Područnom odjelu Pirgo u Kuršancu Materijal
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 9. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019. Materijal
 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018./2019. Materijal
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama Materijal
 12. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine “NK Jadran” Štefanec Gradu Čakovcu Materijal
 13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi Materijal
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Čakovca od 1.01.2018. do 30.06.2018. Materijal

Audio zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća

 

Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (DOCX, 59KB)