Održana 8 sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

925

Sjednica je održana 18. listopada 2018. s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018. Materijal
 2. Donošenje Odluke o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec Materijal
 3. Donošenje Odluke o:
  a) komunalnom redu Materijal
  b) komunalnoj naknadi Materijal
  c) komunalnom doprinosu Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o:
  a) uređenju i održavanju naselja Materijal
  b) zelenim površinama Materijal
  c) obavljanju dimnjačarskih poslova Materijal
  d) vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade Materijal
 5. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Materijal
 6. Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara Materijal
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. Materijal
 8. Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca Materijal
 9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves Materijal
 10. Donošenje Odluke o osiguranju prostora za socijalne potrebe Materijal
 11. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta na području UPU-a oko Policijske uprave u Čakovcu Materijal
 12. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Ugovor o provođenju dijela DPU Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio u Čakovcu između Grada Čakovca i Međimurske županijeMaterijal
 13. Donošenje Odluke o:
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u k.o. Mihovljan
  b) u prijenosu vlasništva bez naknade za sve zemljišne čestice u katastarskim općinama na području Grada Čakovca na Hrvatske ceste za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice Materijal
 14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Materijal
 15. Donošenje Odluke o:
  a) izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca Materijal
  b) dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Materijal

Audio zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća

 

Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (DOCX, 59KB)