D N E V N I    R E D

Sjednica je održana 15. srpnja 2010.

 

Točka 1.

Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010.

Točka 2.

Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Točka 3.
Davanje Suglasnosti za zaduženje Čakri d.o.o. Čakovec
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpore obrtnicima na području Grada Čakovca
Točka 6.
Odluka o Energetskoj povelji