U četvrtak 23. rujna 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Dječjega vijeća Grada Čakovca za razdoblje 2021. – 2022. Na početku sjednice dječje je vijećnike pozdravila gradonačelnica Ljerka Cividini te im je zahvalila na dosadašnjem aktivnom radu uz želju da i buduća suradnja bude jednako kvalitetna. Posebno je zahvalila na dobroj suradnji gradonačelnici Dorji Vincek.

Dorja, učenica III. OŠ Čakovec koja je obnašala dužnost dječje gradonačelnice u razdoblju od 2018. do 2021. godine, podnijela je izvješće o aktivnostima provedenim u prethodnome mandatu. Dječji su vijećnici u spomenutom razdoblju sudjelovali u mnogim aktivnostima u cilju promicanja i ostvarivanja prava djece te su u svakoj prilici upozoravali odrasle na važnost poštivanja dječjih prava.

Uslijedilo je predstavljanje novih dječjih vijećnika iz svake od sedam osnovnih škola, nakon čega su dječji vijećnici izabrali novoga dječjega gradonačelnika: Roana Posavca, učenika 8. razreda OŠ Kuršanec. Gradonačelnica Ljerka Cividini čestitala je novom gradonačelniku na izboru, zaželjela mu je puno sreće u radu i obećala dobru suradnju i s gradskom upravom i s njom osobno.

Dosadašnja dječja gradonačelnica Dorja Vincek predala je riječ Roanu Posavcu koji se najprije ukratko predstavio, a zatim je predložio Plan i program rada Dječjeg vijeća za 2021. i 2022. godinu.

Dječji su vijećnici glasovanjem prihvatili predloženi Plan i program pa će nastaviti dosadašnju dobru suradnju s gradskom upravom, sudjelovati u projektu Čitajmo svi, veliki i mali, Bajkaonica te u svim programima u organizaciji Grada Čakovca. Okosnicu novoga programa rada Dječjeg vijeća u 2021. i 2022. godini čini projekt Čakovec – grad Zrinskih, u okviru kojeg će svaka od škola putem radionica i posjeta Muzeju Međimurja obrađivati različiti aspekt života i djelovanja Zrinskih u Čakovcu, poput književnosti, kulture, glazbe ili gastronomije u razdoblju Zrinskih.

Na kraju sjednice novi je gradonačelnik Roan Posavec zahvalio dječjim vijećnicima na dolasku i sudjelovanju na sjednici, kao i njihovim učiteljima na pripremi učenika za sjednicu. Poželio je kvalitetnu suradnju svih vijećnika u budućem mandatu.

Dječje gradsko vijeće Grada Čakovca, koje djeluje od 2009. godine, okvir je za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Čakovca. Dječje vijeće preduvjet je za kvalitetno ostvarivanje dječje participacije u lokalnoj zajednici. Svaka od sedam osnovnih škola kojima je osnivač Grad Čakovec imenuje po dva učenika koji sudjeluju u radu dječjeg vijeća u mandatu od dvije godine.