GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca

 

OBJAVLJUJE

održavanje javne rasprave o prijedlogu
III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Čakovca

 

Javni uvid u prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca započinje dana 3. rujna i traje do 17. rujna 2014. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izmjene i dopune navedenog prostornog plana održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec) 10. rujna 2014. god. (srijeda) s početkom u 12,00 sati.

 

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana, tokom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 19. rujna 2014. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)
  1. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune predmetnog prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 22. rujan 2014.

 

Pozivaju se zainteresirani da, na naprijed navedene načine, sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca.

Klasa: 350-01/13-05/2
Ur.broj: 2109/2-05-01-14-8
Čakovec, 26. kolovoz 2014.

Pregled dokumenata [140.00 MB]  Preuzimanje