Održavanje javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna UPU “Sajmište” i “Ivanovec”

862

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca

OBJAVLJUJE

održavanje javne rasprave o prijedlogu

 1. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „SAJMIŠTE – II etapa“ U ČAKOVCU,
 2. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „IVANOVEC – zona male privrede“

Javni uvid u prijedlog:

 1. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „SAJMIŠTE – II. etapa“ u Čakovcu i
 2. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec – zona male privrede“

započinje dana 14. kolovoza i traje do 25. kolovoza 2017. godine.

Javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnih urbanističkih planova uređenja može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 16. kolovoza 2017. god. (srijeda) i to:

 1. za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „SAJMIŠTE – II. etapa“ u Čakovcu u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ul. kralja Tomislava 15) s početkom u 12,00 sati,
 2. za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec – zona male privrede“ u Društvenom domu u Ivanovcu s početkom u 19,00 sati


Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

 1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova, tokom trajanja javnog uvida,
 • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
 • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
 • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 25. kolovoza 2017. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnih prostornih planova, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 28. kolovoz 2017. god.

Pozivaju se zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova na naprijed navedene načine.

Prilozi UPU Sajmište:

 1. IV ID UPU Sajmište obrazloženje Preuzimanje
 2. IV ID UPU Sajmište provedbene odredbe Preuzimanje
 3. IV ID UPU Sajmište 3. namjena površina Preuzimanje
 4. IV ID UPU Sajmište 4. plan elektrike Preuzimanje
 5. IV ID UPU Sajmište 5. plan prometa Preuzimanje
 6. IV ID UPU Sajmište 6. uvjeti gradnje Preuzimanje


Prilozi UPU Ivanovec:

 1. ID UPU IVANOVEC-PARCELACIJA Preuzimanje
 2. ID UPU IVANOVEC-zona male privrede – OBRAZLOŽENJE Preuzimanje
 3. ID UPU IVANOVEC-zona male privrede – URB.TEH.UVJETI Preuzimanje
 4. ID UPU IVANOVEC-zona male privrede – NAMJENA Preuzimanje
 5. ID UPU IVANOVEC-zona male privrede – ODREDBE Preuzimanje
 6. ID UPU IVANOVEC-zona male privrede – PROMET Preuzimanje

 

Klasa: 350-01/16-05/12 / 350-01/17-05/6
Ur.broj: 2109/2-05-17-8
Čakovec, 4. kolovoz 2017.