Grad Čakovec i partneri uspješno završili provedbu projekta „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u OŠ Grada Čakovca – IV“

Grad Čakovec i Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisali su 1. rujna 2017. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je za projekt naslovljen „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u OŠ Grada Čakovca – IV“.

Ugovor je potpisan na 4 školske godine, odnosno od školske godine 2017./2018. do 2020./2021. te je ukupno iznosio 8.154.324,00 kn. Od navedenog je iznosa 85 % sufinancirano iz Europskoga socijalnog fonda (6.795.270,00 kn), dok je 15 % ukupne vrijednosti sufinancirano iz proračuna Grada Čakovca (1.359.054,00 kn). Postotak sufinanciranja definira Ministarstvo prema stupnju razvijenosti prijavitelja.

Projekt se provodio od 1. 9. 2017. do 31.  8. 2021. godine. Grad Čakovec bio je korisnik projekta dok su osnovne škole Grada Čakovca i Razvojna agencija Grada Čakovca bili projektni partneri.

Ovim su ugovorom bila osigurana sredstva za provedbu kroz 4 školske godine, dok se prije svake nove školske godine vršila prijava i provjera učenika s teškoćama koje se planiralo uključiti u projekt te su se sukladno s brojem odobrenih učenika zapošljavali pomoćnici. Odobrenim sredstvima financirani su troškovi plaća, božićnica i regresa pomoćnika, kreativne školske radionice, edukacija pomoćnika i promidžbeni materijal.

Svake školske godine u sklopu projekta zaposlili smo od 40 do 49 pomoćnika u nastavi za 49 do 55  učenika s teškoćama, tj. u škoslkoj godini 2017./2018. – 45 pomoćnika za 50 učenika; u 2018./2019. ukupno 49 pomoćnika za 55 učenika; u 2019./2020. zaposlena su 43 pomoćnika za 53 učenika, a u  2020./2021. zaposleno je 40 pomoćnika za 49 učenika.

Provedbom su postignuti glavni ciljevi projekta:

  1. Stvoriti preduvjete za uključivanje učenika s teškoćama u osnovnoškolske ustanove Grada Čakovca.
  2. Zaposliti educirane osobe.
  3. Osvijestiti i senzibilizirati širu lokalnu zajednicu o važnosti uključivanja učenika s teškoćama u redovite osnovne škole što je temelj za ostvarenje društva jednakih mogućnosti za sve.

„Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Čakovca.“