Državni fond za intelektualno vlasništvo ponovno je otvorio mogućnost prijava za bespovratna sredstva iz Fonda za MSP-ove (SME Fund) pokrenutog prošle godine kao dio inicijative Ideas Powered for Business. Sredstva su namijenjena pristupu intelektualnom vlasništvu, ograničena su i dostupna prema redoslijedu prijava.

Sredstva u okviru Vouchera 1 koriste se djelomično za troškove naknada za usluge pred-dijagnostičke usluge povezane s intelektualnim vlasništvom (IP Scan), troškova registracije žiga i industrijskog dizajna. Prijava se podnosi isključivo online, na poveznici https://euipo.europa.eu/sme-fund/hr/user/login.

SME Fund je pokrenut kako bi malim i srednjim poduzećima (MSP) otvorio pristup pravima intelektualnog vlasništva. Više informacija na https://euipo.europa.eu/ohimportal/hr/online-services/sme-fund?cmvsource=ipo-hr-emk.