U subotu, 18. rujna 2021. godine i na području Grada Čakovca održat će se akcija „Zelena čistka“. Provodit će se na cijelom administrativnom području Grada, a čistit će se otpad koji su neodgovorni pojedinci ostavili u šumarcima, na livadama, oranicama i pored poljskih puteva. Akcija započinje u 9.00, a trajat će do 12.00.  U akciju se mogu uključiti udruge koje djeluju na našem području te svi pojedinci kojima je stalo do čistog okoliša.

U dogovoru s Komunalnim redarstvom Grada Čakovca i Gradskim komunalnim poduzećem „ČAKOM“, čistit će se sljedeće površine: nelegalna deponija u Krištanovcu, okoliš romskog naselja u Kuršancu, teren oko odlagališta otpada u Totovcu, poljski putevi između Novog Sela Rok i Mačkovca te Novog Sela Rok i Mihovljana, koridor Ulice Dragutina Domjanića u Čakovcu, šumarak između Savske Vesi i Totovca, željeznička pruga u Čakovcu, od Glavnog kolodvora do Gradskog groblja te derivacijski kanal od Kuršanca do Novog Sela na Dravi.

Koordinatori akcije za pojedina naselja su predsjednici Mjesnih odbora, a za Čakovec komunalni redari:

Čakovec – Komunalno redarstvo Grada Čakovca
Krištanovec – Damir Bakač
Kuršanec – Siniša Kregar
Mačkovec – Kruno Vidačić
Mihovljan – Ivica Novak
Novo Selo na Dravi – Martin Jalušić
Novo Selo Rok – Miroslav Novak
Savska Ves – Srećko Vranović
Totovec – Marta Topličanec

Grad Čakovec će za sve sudionike osigurati vreće za  prikupljanje otpada i zaštite rukavice. Lokacije će na kraju akcije obići djelatnici GKP „Čakom“, prikupiti, popisati vreće i izvagati sakupljeni otpad. Udruge potrebni materijal predstavnici udruga rukavice i vreće mogu podići u Gradskoj upravi ( u četvrtak i petak od 9 do 14 sati), a svaki koordinator za svoje će područje osigurati dovoljan broj vreća i rukavica.

Pozivamo udruge i građane da se u akciju uključe u što većem broju.