Partnersko vijeće urbanog područja Čakovec osniva gradonačelnik kao savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi, izradi i praćenju provedbe Strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Glavni cilj je utvrđivanje zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja i predlaganje strateških projekata važnih za razvoj istog. Vijeće ocjenjuje napredak u provedbi, raspravlja o planu provedbe razvojnih prioriteta, mjera i ključnih projekata te predlaže izmjene i poboljšanja u načinu provedbe i sadržaju Strategije.

Partnersko vijeće čine predstavnici jedinica lokalne samouprave u sastavu urbanog područja Čakovec, predstavnici Međimurske županije i regionalnog koordinatora – Javne ustanove za razvoj Međimurske županije – REDEA, gospodarski i socijalni partneri, organizacije civilnog društva i drugi dionici relevantni za razvoj urbanog područja. Zajednička im je dužnost da svojim stručnim znanjem doprinesu odabiru najboljeg smjera razvoja urbanog područja Čakovec.

Način rada Partnerskog vijeća (osnivanje i imenovanje članova i zamjenika članova, način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika te njihove ovlasti i zadaće, prava i obveze članova, djelokrug rada, način rada i način odlučivanja i glasovanja, javnost i transparentnost rada i dr.) utvrđuje se Poslovnikom o radu Partnerskog vijeća. Rad Partnerskog vijeća osigurava kontinuiranu zastupljenost i informiranost ključnih dionika o napretku izrade i provedbe Strategije sukladno principima dobrog upravljanja, a informacije se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici Grada Čakovca na adresi https://www.cakovec.hr/web/itu-cakovec/ . Organizacijsku podršku radu Partnerskog vijeća pružaju djelatnici gradske uprave.

Gradonačelnica Ljerka Cividini donijela je 14. ožujka 2022. godine Odluku o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća UP Čakovec a prva sjednica Partnerskog vijeća održana je 21. ožujka 2022. godine. Na sjednici je za predsjednicu Partnerskog vijeća izabrana Karmen Franin a zamjenica je Mirjana Pintar. Prisutni vijećnici jednoglasno su potvrdili tekst poslovnika Partnerskog vijeća a dali su i pozitivno mišljenje na tekst Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana te ga uputili Gradskome vijeću.

Dokumenti

  • Poziv na radionicu 26. 07. 2022.  Poziv (.pdf)
  • Zapisnik sa 1. sjednicu Partnerskog vijeća Urbanog područja Čakovec Zapisnik (.pdf)
  • Poziv na 1. sjednicu Partnerskog vijeća Urbanog područja Čakovec Dokument (.pdf)
  • Poslovnik Partnerskog vijeća Urbanog područja Čakovec Dokument (.pdf)
  • Odluka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Urbanog područja Čakovec Dokument (.pdf)
  • Poziv na 2. sjednicu Partnerskog vijeća Urbanog područja Čakovec Dokument (.pdf)

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X