Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 90/11, 83/13,143/13 i 13/14), članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst i 1/14) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svojem 11. stručnom kolegiju, održanom dana 8. prosinca 2014. donesen je Plan nabave za 2015. godinu.

 

Plan nabave za 2015 Preuzimanje