Plan nabave za 2017.

4832

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 90/11, 83/13,143/13 i 13/14), članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca broj 09/09, 2/13, 3/13 i 1/14) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca broj 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svojem 24. stručnom kolegiju, održanom 13. prosinca 2016. donio Plan nabave za 2017. godinu.

Preuzimanje (PDF, Unknown)