Grad Čakovec, zajedno s partnerima, udrugama Autonomni centar – ACT i Centrom za mlade Čakovec te Savjetom za mlade Grada Čakovca, pristupio je izradi Gradskog programa za mlade Grada Čakovca 2015.-2020. Projekt je sufinanciran u iznosu od 70.000 kn od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

Gradski program za mlade strateški je dokument u koji će biti uvrštene sve relevantne potrebe mladih. Donošenjem Gradskog programa za mlade, Grad Čakovec odredit će što i na koji način će raditi u narednih 5 godina kako bi se mladima u gradu poboljšali uvjete života i rada. Na taj način Grad Čakovec strateški će odrediti ciljeve i aktivnosti u koje će usmjeravati rad i energiju svojih upravnih odjela i stručnih kadrova te financijska sredstva iz proračuna Grada.

Jedan od prvih koraka u izradi Gradskog programa za mlade je prikupljanje informacija putem interneta. Internetskom anketom, koju je moguće ispuniti do 1. prosinca 2014. prikupit će se informacije za kasnije organiziranje 7 javnih tribina, te će rezultati ankete i održanih tribina poslužiti za izradu kvalitetnog Gradskog programa za mlade.

Pozivamo sve mlade s područja Čakovca i pripadajućih naselja (Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Savska Ves, Slemenice, Šandorovec, Štefanec, Totovec, Žiškovec), koji imaju između 15 i 30 godina da ispune anketu, te tako sudjeluju u izradi što kvalitetnijeg budućeg Gradskog programa za mlade.

Anketu ispitivanja problema, potreba i mišljenja mladih u Čakovcu možete ispuniti na Internetu:
https://docs.google.com/forms/d/1u4DvcUgiuZfyXH7xBqzCU63_kavaojzXm67gE7yc-bM/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link