Podsjetnik neprofitnim organizacijama o obvezi dostavljanja izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava

1467

Podsjećamo neprofitne organizacije koje su u 2015. godini koristile sredstva iz proračuna Grada Čakovca na propisane obveze dostavljanja izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava za 2015. godinu.

Obveze o dostavljanju izvještaja propisane su člancima 34. i 46. Zakona o udrugama (NN, br. 74/2014), člankom 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/2014) te člankom 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/2015, dostupan na poveznici http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_31_626.html).

Sukladno s navedenim Pravilnikom, neprofitna organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, što uključuje i sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave, obavezno sastavlja izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu i dostavlja ga davatelju sredstava u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Molimo da izvještaje dostavite Gradu Čakovcu što prije na propisanom obrascu – Obrazac za izradu izvješća o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava proračuna grada Čakovca za 2015. godinu).

Preuzimanje (DOCX, 19KB)