Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, URBROJ:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“, Rješenja o imenovanju povjerenstva Klasa: 024-04/23-02/17, URBROJ:2109-2-01-01-23-1, od dana 09.05.2023. god. i raspisanog javnog Poziva za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“ od dana 12.05.2023. god., imenovano povjerenstvo za odabir donosi:

ODLUKU

o poništenju Poziva za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“

I.

Poništava se „Poziv za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“ koji je objavljen 12. svibnja 2023. godine  na internetskoj  stranici Grada Čakovca (www.cakovec.hr).

II.

Poziv se poništava iz razloga što nitko od ponuditelja nije dostavio potpunu dokumentaciju koja je bila preduvjet za odabir.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na internetskim stranicama Grada Čakovca te dostavljena svim ponuditeljima.

 

OBRAZLOŽENJE

Grad Čakovec raspisao je javni poziv za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“ koja će se održati u razdoblju od 28.07. do 02.08.2023. godine na području grada Čakovca. Isti je bio objavljen na službenim stranicama Grada Čakovca dana 12.05.2023. godine. Kao kriterij za odabir ponude razmatrala se pravovremeno zaprimljena ponuda, dostava potpune dokumentacije te najviša ponuđena cijena za određenu lokaciju korištenja.

Obzirom nitko od ponuditelja nije dostavio potpunu dokumentaciju, sve ponude se odbijaju.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
Ivica Pongrac, dipl. ing./univ.spec.oec.