Gradonačelnik Stjepan Kovač 23. prosinca osobno je potpisivao Ugovore o korištenju stipendije Grada Čakovca s novim stipendistima Grada koji su ostvarili pravo na izravnu dodjelu stipendije te studentima koji su ostvarili visok broj bodova na rang listi.

 

Na natječaj za dodjelu stipendija koji je raspisao gradonačelnik Grada Čakovca javilo se 142 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, 129 je dostavilo prijave za dodjelu stipendije na osnovu uspjeha, a 13 prijava dostavljeno je na osnovu socijalno imovinskog statusa.
Od ukupno pristiglih zamolbi 85 kandidata se javilo na natječaj za preddiplomski studij (1. godina 48; 2.godina 29; 3. godina 7), 29 kandidata za  integrirani  studij (1. godina 19; 2. godina 4; 3. godina 2; 4. godina 2; 5. godina 1; 6. godina 1 kandidat), 5 za diplomski studij (1. godina 2; 2. godina 3 kandidata).

Dvadeset tri zamolbe su odbijene iz razloga što prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju uvjete iz  Odluke o stipendiranju studenata: 13 prijavljenih nema dostatan prosjek ocjena, 2 prijavljena ne zadovoljavaju uvjet prebivališta, 1 prijavljen ne ostvaruje pravo ( ponavljanje godine ), 1 prijavljen je već korisnik stipendije, 1 kandidat ima obvezu povrata do sada primljene stipendije, 2 prijavljena nisu dostavila potrebnu dokumentaciju, 2 prijavljena kandidata predali su prijavu van roka dok je 1 kandidat već ostvario sufinanciranje za diplomski studij.
Pravo na dodjelu stipendija ove je godine ostvarilo 119 novih studenata, 10 na temelju socijalnog statusa i 109 prema postignutom uspjehu. Sukladno Odluci o stipendiranju studenata, studentima koji imaju potpisane Ugovore o korištenju stipendije za preddiplomski studij, ako zadovoljavaju uvjete, dana je mogućnost potpisivanja aneksa Ugovora o korištenju stipendije na diplomskim studijima. Od ukupno 57 studenta koji su imali mogućnost potpisivanja aneksa, 29 studenata to je pravo ostvarilo dostavljanjem potrebne dokumentacije na vrijeme.
Uz 29 potpisnika Aneksa ugovora, ukupno je 148 novih stipendija za akademsku godinu 2013./2014. Uz „stare“ stipendije u ovoj akademskoj godini Grad će isplaćivati 384 stipendije.

Od 2000. godine od kad Grad dodjeljuje stipendije, dodijeljeno je 1410 stipendija, od čega 1107 na temelju uspjeha, 138 na temelju socijalno – imovinskog statusa te 165 stipendija za diplomske studije.

Oko 20% ukupnog broja studenata od 2000. godine do 2013. upisalo je mirovanje godine, a oko 60% studenata svoje obaveze izvršava sukladno odredbama Ugovora i diplomira na vrijeme. Od 2001. godine, zaključno s 2012. godinom, 321 student imao je obvezu vraćanja stipendije što znači da se oko 23% stipendija vraća.

U svrhu dobivanja podataka o povratku studenata nakon završenog studija, Grad Čakovec 2009. godine započeo je s prikupljanjem podataka o studentima koji su završili studij, a bili su korisnici stipendije Grada Čakovca. Prema rezultatima ankete provedene u travnju 2013. godine, više od polovine studenata koji su dostavili anketne upitnike zasnovalo je radni odnos (67%). Od ukupno zaposlenih, 86% radi u svojoj struci. U Međimurskoj županiji posao je pronašlo 62,75% ispitanika. Većina korisnika stipendija živi na području Međimurske županije (grad Čakovec 62%, izvan grada, ali u MŽ 16%, izvan MŽ 16%, izvan RH 6%).

Primanjem i iznosom stipendije zadovoljno je bilo preko 80% ispitanika, a preko 90% ispitanika dalo je pozitivno mišljenje o potpisanim Ugovorima i suradnjom sa službom za stipendije (jednostavno prikupljanje dokumentacije 99%, razumljiv Ugovor 93%, dobra suradnja sa službom za stipendije 93%). 72% ispitanika mišljenja je da Grad Čakovec izdvaja dovoljno sredstava za stipendije (od 2003. do 2013. godine iz proračuna Grada za stipendije je izdvojeno 18.450.000,00 kuna). Većina ispitanika (75%) smatra kako je bolje dodjeljivati veći broj stipendija uz manje mjesečne naknade, dok su preostali ispitanici suprotnog mišljenja.

Grad Čakovec provodi aktivnosti aktivnog praćenja potreba za obrazovanjem i u tom smjeru provodi stipendiranje studenata. Aktivnosti koje provodi usmjerene su na povećanje broja „povrataka“ studenata te njihovo zapošljavanje na području grada i županije. Primarna zadaća sustavno usmjerenog stipendiranja ovisi o nužnosti planiranja razvoja primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti kako na području grada tako i na području Međimurske županije.