Poziv na konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

1129

Prijavnica

Temeljem članka 7. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Sl. gl. Grada Čakovca 10/19, 2/13, 3/13 – proč. tekst) predlažem

za 29. lipnja 2017. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
RADNOG DIJELA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

 

 1. Imenovanje: Materijal
  a) Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost (imena će biti dana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća)
  b) Odbora za financije i proračun (imena će biti dana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća)
  c) Odbora za društvene djelatnosti (imena će biti dana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća)
  d) Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša (imena će biti dana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća)
  e) Komisije za određivanje imena ulica i trgova (imena će biti dana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća)
 2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam Materijal
 3. Donošenje Odluke o izradi IV izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu Materijal
 4. Donošenje Odluke o ukidanju statusa dijela nerazvrstane ceste poljskog puta Materijal
 5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Čakovcu, J. Gotovca Materijal
 6. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2017. / 2018. Materijal Izvješće eSavjetovanja
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2017. / 2018. Materijal Izvješće eSavjetovanja
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017. Materijal
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uređenju i održavanju naselja Materijal Izvješće eSavjetovanja
 10. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvješće o radu za 2016. i program rada VZ Grada Čakovca za 2017. Materijal

 

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.