LAG Međimurski doli i bregi organizira radionice za izradu nove Strategije LAG-a. Grad Čakovec je ove godine postao članom navedenog LAG-a kojem je cilj razvoj mikro, malog i srednjeg gospodarstva s naglaskom na ruralni razvoj. U pripremi je izrada strategije koja bi trebala zaživjeti 2023. godine a u pripremi je važno izraziti i predložiti neke ciljeve i ideje koje smatramo važnim za poslovanje poduzetnika. Lokalna akcijska grupa želi više brige voditi i o razvoju turizma na svome području a sukladno tome i raspisivati natječaje i educirati dionike iz turističkog sektora.

Više informacija na www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/26250/