REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za poljoprivredu i turizam

KLASA: 021-05/13-01/299
URBROJ: 2109/2-02-13-06
Čakovec, 3. prosinac 2013.

PREDMET: poziv na sjednicu Odbora za poljoprivredu i turizam Grada Čakovca

Sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam Gradskog vijeća Grada Čakovca održati će se 09. prosinca 2013. (ponedjeljak) u 13:30 sati u vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15 Čakovec sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1.    Utvrđivanje problematike te davanje prijedloga za unapređenje poljoprivrede i turizma na području Grada Čakovca za 2014.
2.    Razno

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Marijana Fabić-Rusak, dr.med.vet. v.r.