Pravo na zaborav

Pravo na brisanje poznato je i kao „Pravo na zaborav“. Načelo ovog prava je omogućiti pojedincima da zatraže brisanje ili uklanjanje osobnih podataka ukoliko nema uvjerljivog razloga za njihovu obradu.

← Return to Privacy Center