Odmah po donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu raspisana su dva javna poziva za sufinanciranje projekata i programa u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca i u mjesnoj samoupravi, a krajem prošle godine Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca raspisala je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje programa vezanih uz sport.

Ukupno će se preko ova tri javna poziva dodijeliti preko 9.100.000,00 kuna proračunskih sredstava. Očekuje se preko 400 prijava udruga koje djeluju na području Grada Čakovca ili su njihovi projekti i programi vezani uz građane Čakovca. Nakon završetka roka, provjerit će se zadovoljavaju li pristigle prijave formalne uvjete natječaja, a valjane pristigle prijave ocjenjivat će stručne komisije formirane prema prioritetnim područjima. Nakon ocjenjivanja, udruge će se obavijestiti o rezultatima te nakon roka za eventualnu žalbu pristupit će se potpisivanju ugovora.

Natječaj za prva dva javna poziva, onaj za zadovoljavanje potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca i mjesnoj samoupravi otvoren je do 10. siječnja 2020. godine, a javni poziv za programe vezane uz sport do 31. siječnja 2020. godine. Programi i projekti udruga koji ne pristignu u navedenom roku, u 2020. godini neće se moći sufinancirati.

Još jednom pozivamo sve udruge da se sa svojim projektima i programima jave na javne pozive, bilo klasičnom ili elektroničkom poštom. Prijave za prva dva navedena javna poziva mogu se poslati na adresu elektroničke pošte: drustvene@cakovec.hr, a prijava za treći raspisani javni poziv na:  cakovecsport@gmail.com ili tajnik@cakovec-sport.hr. Sva potreba dokumentacija kao i sva objašnjenja mogu se skinuti s mrežnih stranica Grada Čakovca: www.cakovec.hr. Također, sva dodatna pojašnjenja i informacije, zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću Grada Čakovca.