Prethodno savjetovanje – Dječji vrtić „Mrav“

2189

Temeljem članka 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN – 120/16 ) javni naručitelj Grad Čakovec, zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na prethodno savjetovanje elemente iz navedene odredbe u odnosu na pokretanje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova za predmet nabave Dječji vrtić „Mrav“ projekt povećanja energetske učinkovitosti u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja kako slijedi:

DOKUMENTACIJA

Preuzimanje (PDF, Unknown)

TROŠKOVNICI I SKICA

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Primjedbe i prijedloge zainteresirani gospodarski subjekti mogu slati na email Člana stručnog povjerenstva Naručitelja: sasa.patafta@cakovec.hr  u roku od 5 dana od objave na internetskim stranicama Naručitelja.