Naručitelj: GRAD ČAKOVEC
Oznaka/broj: I-23-08-271 – 1
Naziv: IZGRADNJA ULICE 34. INŽENJERIJSKE BOJNE (DOGRADNJA ŠPINČIĆEVE ULICE)
Vrsta dokumenta: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora: Izvođenje radova
CPV: 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
Vrsta postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka: 18.7.2023.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi

Više detalja pogledajte na Dokumentacija EOJN