Naručitelj: GRAD ČAKOVEC
Oznaka/broj: I-23-08-183 – 1
Naziv: IZVEDBA FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA GRADSKIM BAZENIMA MARIJA RUŽIĆ
Vrsta dokumenta: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora: Izvođenje radova
CPV: 45251100-2 Građevinski radovi na elektrani
Vrsta postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka: 9.2.2023.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi

Više detalja pogledajte na Dokumentacija