Naručitelj: GRAD ČAKOVEC
Oznaka/broj: I-19-05-74 – 1
Naziv: REKONSTRUKCIJA DIJELA DRUŠTVENOG DOMA NOVO SELO ROK – DVORANA SA PRATEĆIM PROSTORIMA
Vrsta dokumenta: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora: Izvođenje radova
CPV: 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
Vrsta postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka: 30.7.2019.
Zakon: ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi

Više detalja pogledajte na  Prethodno savjetovanje