Prethodno savjetovanje – Rekonstrukciji Travničke ulice u Čakovcu- 1. dio

677

Temeljem članka 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN – 120/16 ) javni naručitelj Grad Čakovec, zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na prethodno savjetovanje elemente iz navedene odredbe u odnosu na pokretanje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova na Rekonstrukciji Travničke ulice u Čakovcu-1.dio., kako slijedi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su radovi na Rekonstrukciji Travničke ulice u Čakovcu-1.dio.

CPV 45233120-6 Radovi na izgradnji ceste

Prvi dio odnosi se na rekonstrukciju ulice od stacionaže 0+000,00 do 0+312,89 a sve sukladno troškovniku koji je također u zasebnoj datoteci stavljen na prethodno savjetovanje.

Rok izvršenja radova je 60 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Ostatak Savjetovanja u nastavku:

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Troškovnik

Preuzimanje (PDF, Unknown)