Prethodno savjetovanje – Rekonstrukciji građevine DVD Pustakovec

1760

Temeljem članka 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN – 120/16 ) javni naručitelj Grad Čakovec, zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na prethodno savjetovanje elemente iz navedene odredbe u odnosu na pokretanje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova na Rekonstrukciji građevine DVD Pustakovec, kako slijedi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su radovi na Rekonstrukciji građevine DVD Pustakovec sukladno troškovniku u prilogu a detaljan tehnički opis je sastavni dio projektne dokumnetacije. Gospodarski subjekti mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju  odnosno u mogućnosti su (uz prethodnu najavu na broj telefona 040/314-949 kod g.Roman Petrovića i g. Zdravko Janušića) izvršiti uvid na lokaciji gdje će se izvoditi radovi.

CPV oznaka:  45454000-4 Radovi na rekonstrukciji

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.186.584,00kn(bez pdv-a), odnosno 1.483.230,00kn(s pdv-om).

Rok za završetak svih radova je 240 radnih dana od dana uvođenja u posao. Radovi će se izvoditi u fazama. I. faza radova obuhvaća radove na rušenju dijela objekta, te izradu nove međukatne konstrukcije i izradu krova, kao i ugradnju građevinske stolarije. Predviđeni završetak I faze radova je 01.12.2017. godine. II faza radova obuhvaća građevinsko obrtničke radove na dijelu objekta ( dogradnja ), te instalaterske radove.

Naručitelj zadržava pravo odustati od izvođenja svih ili pojedinih radova jedne ili obje od faza u slučaju da u proračunu ne bude imao osigurana sredstva za navedeno, o čemu će ugovaratelj biti pravovremeno obaviješten na dokaziv način.

Ostatak Savjetovanja u nastavku:

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Troškovnik

Preuzimanje (PDF, Unknown)