Stekavši ugledan naziv ‘Grad – prijatelj djece’ u studenom 2005. godine, Grad Čakovec obvezao se kontinuirano brinuti o kvaliteti života djece i mladih. U okviru akcije Grad Čakovec – prijatelj djece provode se brojne aktivnosti i programi kako bi se ostvarili ciljevi zacrtani Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih naroda.

U sklopu akcije Grad Čakovec – prijatelj djece tijekom 2015. godine po prvi će se put provoditi program Pokreni se i budi fit. Koordinacijski odbor akcije ovaj je program uvrstio u svoj plan aktivnosti i financiranja za 2015. godinu.

Voditeljica programa bit će dr. sc. Ivana Nikolić, zaposlenica Učiteljskog fakulteta, Odsjeka u Čakovcu i članica Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec – prijatelj djece.

Program je namijenjen učenicama sedmih (7.) i osmih (8.) razreda I. OŠ Čakovec, II. OŠ Čakovec, III. OŠ Čakovec, OŠ Ivanovec i OŠ Kuršanec.

Provedba programa počinje 25. 4. 2015. u 9 sati u dvorani Učiteljskog fakulteta u Čakovcu.