Prostorni planovi Grada Čakovca

Prostorni planovi Grada Čakovca

Prostorni planovi su dokumenti prostornog uređenja kojima se, sukladno članku 54. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, određuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje prostora Države, Županija, Grada Zagreba, Velikih gradova, Gradova i Općina. Upravni odjel za prostornog uređenje i gospodarstvo nositelj je izrade prostornih planova za područje grada Čakovca. Trenutno su na snazi sljedeći planovi:

VRSTA PLANA

NAZIV PLANA

OBJAVA Sl. gl. Grada Čakovca, broj:

IZVOD IZ GRAFIČKOG I TEKSTUALNOG DIJELA PROSTORNOG PLANA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA (PPUG)

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ČAKOVCA

4/03, 9/09, 06/12, 7/14

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN (GUP)

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ČAKOVCA

5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 1/16, 3/16, 1/17

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA (UPU)

1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA MAČKOVEC

5/06

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZAPADNOG DIJELA NASELJA IVANOVEC

4/11

3. UPU “GOSPODARSKA ZONA IVANOVEC”

1/16

4. UPU ZAPADNOG DIJELA NASELJA SAVSKA VES
4/16
PUMN

PLAN UREĐENJA MANJEG NASELJA NOVO SELO ROK

11/87*, 8/04

PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN
(PUP)Prema odredbi čl. 200. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), provedbeni urbanistički planovi, smatraju se URBANISTIČKIM PLANOM UREĐENJA

1. PUP «SAJMIŠTE II ETAPA»

15/86*, 1/98, 4/12, 7/14
4/17

2. PUP ULICE MIJE ŠARIĆA – ČAKOVEC

3/90*

3. PUP «MARTANE ČAKOVEC – ZONA MALE PRIVREDE»

14/90*, 9/06

4. PUP ZONA MALE PRIVREDE KRIŠTANOVEC

3/93*

5. PUP IVANOVEC – ZONA MALE PRIVREDE

10/89*
4/17

6. PUP GRADSKOG GROBLJA U ČAKOVCU

8/86*

DETALJNI PLAN UREĐENJA
(DPU)Prema odredbi čl. 200. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), detaljni planovi uređenja, smatraju se URBANISTIČKIM PLANOM UREĐENJA

1. KOMPLEKS BAPTISTIČKE CRKVE I PASTORALNOG CENTRA ČAKOVEC

5/96

2. PRIVREDNA ZONA UZ ZAGREBAČKU ULICU U ČAKOVCU

1/96

3. ULIČNI POTEZ ZAPADNOG DIJELA TRGA EUGENA KVATERNIKA U ČAKOVCU

4/98, 3/09

4. VOJNI VRTOVI – SJEVER, ČAKOVEC

6/00

5. MARTANE – ISTOK, ČAKOVEC

6/00

6. BLOK I, ČAKOVEC

1/01, 14/09

7. MIHOVLJAN – ŠPORTSKA

1/02, 6/07

8. PODRUČJE OKO POLICIJSKE UPRAVE U ČAKOVCU

4/03, 4/11

9. SLEMENICE – «POD JALŠOM»

3/04

10. USKA ULICA, ČAKOVEC

9/05

11. ROMSKO NASELJE KURŠANEC

4/06

12. «BREZJE» MIHOVLJAN

12/07

13. GOSPODARSKA ZONA ISTOK-SJEVERNI DIO U ČAKOVCU

1/11

14. «ZAVRTNA» IVANOVEC

9/10

15. «CENTAR» IVANOVEC

4/11

16. DPU ZAPADNOG DIJELA NASELJA IVANOVEC

9/10

17. DPU PROSTORA VOJARNE U ČAKOVCU

4/11