Ministarstvo poljoprivrede RH raspisalo je Natječaj 4.3.3. ulaganje u šumsku infrastrukturu sa svrhom dodjele potpora za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su: jedinice lokalne samouprave, šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika i trgovačka društva.
Prihvatljivi troškovi su: ulaganje u građenje primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova) te ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta i opći troškovi.

Visina potpore po projektu iznosi od 10.000 do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100 posto pri čemu Europska unija sudjeluje s 85%, a Republika Hrvatska sa 15% udjela.

Dokumentacija natječaja dostupna je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu-4/.