Redovita godišnja Skupštinu Zajednice sportskih udruga

1692

Temeljem članka 27. Statuta Zajednice sportskih udruga Čakovca, sazivam, redovnu godišnju Skupštinu Zajednice, za 08.06.2016. godine (srijeda), u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u prostoriji Gradskih bazena Čakovec, Športska 2.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
  a) radno predsjedništvo
  b) verifikaciona komisija
  c) zapisničara
  d) ovjerovitelja zapisnika
 2. Donošenje odluke o primanju i prestanku članstva u Zajednici
 3. Podnošenje i razmatranje Izvješća Zajednice za 2015. godinu:
  a) Izvješća o radu Zajednice za 2015. godinu
  b) Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice za 2015. godinu
  c) Izvješća Nadzornog odbora za 2015. godinu
 4. Donošenje odluke o prihvaćenju izvješća
 5. Razmatranje Plana rada Zajednice za 2016. godinu
 6. Izbor člana Izvršnog odbora Zajednice
 7. Ostala pitanja

 

MATERIJALI UZ SKUPŠTINU

 

Preuzimanje (PDF, Unknown)

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Bojan Ružić v.r.