Restoranske usluge prehrane korisnika pučke kuhinje za 2018.g.

4040

Naručitelj: GRAD ČAKOVEC
Oznaka/broj: 2018/S F21-0003049
Naziv: Restoranske usluge prehrane korisnika pučke kuhinje za 2018. godinu
Vrsta dokumenta: Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori – poziv
Vrsta ugovora: Pružanje usluga
CPV: 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 230.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 22.2.2018., 08:00

Više detalja pogledajte na  Javno nadmetanje