REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ČAKOVCA

 

KLASA: 013-01/15-01/3
URBROJ: 2109/02-04/15-4
ČAKOVEC, 31. svibnja 2015.

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12.), članka 33., 53. i Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.-pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čakovca, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015., utvrđuje i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ČAKOVCU

I. Od ukupno 459 birača pripadnika romske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 118
birača, odnosno 25,71%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 118 birača, odnosno 25,71%.
Važećih glasačkih listića utvrđeno je 115, odnosno 97,46%. Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je 3, odnosno 2,54%
II.    Kandidatkinje/kandidati dobile/dobili su sljedeći broj glasova:

 1. JOSIP PETROVIĆ 88 glasova
 2. JOSIP LEVAČIĆ 21 glas
 3. ZDENKO KALANJOŠ 17 glasova
 4. NEVEN PETROVIĆ 16 glasova
 5. ZDRAVKO ORŠUŠ 6 glasova
 6. SLOBODAN HORVAT 5 glasova
 7. DARIO IGNAC 5 glasova
 8. IVAN IGNAC 5 glasova
 9. MARINKO MURŠIĆ 5 glasova
 10. DANIJEL PETROVIĆ 5 glasova
 11. DAVOR HORVAT 4 glasa
 12. SAMIR IGNAC 4 glasa
 13. ŽELJKO MURŠIĆ 4 glasa
 14. KREŠO MURŠIĆ 3 glasa
 15. DAMIR NOVAK 3 glasa

III.  U Vijeće romske nacionalne manjine izabrane/izabrani su sljedeće/sljedeći kandidatkinje/kandidati:

 1. JOSIP PETROVIĆ
 2. JOSIP LEVAČIĆ
 3. ZDENKO KALANJOŠ
 4. NEVEN PETROVIĆ
 5. ZDRAVKO ORŠUŠ
 6. SLOBODAN HORVAT
 7. DARIO IGNAC
 8. IVAN IGNAC
 9. MARINKO MURŠIĆ
 10. DANIJEL PETROVIĆ
 11. DAVOR HORVAT
 12. SAMIR IGNAC
 13. ŽELJKO MURŠIĆ
 14. KREŠO MURŠIĆ
 15. DAMIR NOVAK

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA ČAKOVCA
DRAGICA KEMETER