REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ČAKOVCA
KLASA: 013-01/15-01/2
URBROJ: 2109/02-04/15-4
ČAKOVEC, 31. svibnja 2015.

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12.), članka 33., 53. i
65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.-pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čakovca, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015., utvrđuje i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA PREDSTAVNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ČAKOVCU

I. Od ukupno 150 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 5
birača, odnosno 3,33%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 5 birača, odnosno 3,33%.
Važećih glasačkih listića utvrđeno je 5, odnosno 100,00%. Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je
0, odnosno 0,00%.
II. Kandidatkinje/kandidati dobile/dobili su sljedeći broj glasova:
1. ĐORĐE GRKOVIĆ 5 glasova
III. Za predstavnika srpske nacionalne manjine izabran je sljedeći kandidat:
1. ĐORĐE GRKOVIĆ
PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA ČAKOVCA
DRAGICA KEMETER