ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ČAKOVCU

odluka_vijece_romske_2019

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ČAKOVCU

odluka_predstavnik_albanske_2019

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ČAKOVCU

odluka_predstavnik_srpske_2019

Objavljeno 05.05.2019 22:50