GRADSKI KOTAREVI:

GRADSKI KOTAR ISTOK
rez_istok

GRADSKI KOTAR JUG
rez_jug

GRADSKI KOTAR ZAPAD
rez_zapad

MJESNI ODBORI:

MJESNI ODBOR IVANOVEC
rez_ivanovec

MJESNI ODBOR MIHOVLJAN
rez_mihovljan

MJESNI ODBOR MAČKOVEC
rez_mackovec

MJESNI ODBOR NOVO SELO NA DRAVI
rez_novo_selo_na_dravi

MJESNI ODBOR NOVO SELO ROK
rez_novo_selo_rok

MJESNI ODBOR SAVSKA VES
rez_savska_ves

MJESNI ODBOR ŠANDOROVEC
rez_sandorovec

MJESNI ODBOR TOTOVEC
rez_totovec

MJESNI ODBOR KRISTANOVEC
rez_kristanovec

MJESNI ODBOR KURŠANEC
rez_kursanec

MJESNI ODBOR SLEMENICE
rez_slemenice

MJESNI ODBOR ŠTEFANEC
rez_stefanec

MJESNI ODBOR ŽIŠKOVEC
rez_ziskovec