REZULTATI IZBORA ZA VIJEĆA GRADSKIH KOTAREVA I MJESNIH ODBORA GRADA ČAKOVCA

GRADSKI KOTAREVI: GRADSKI KOTAR ISTOK GRADSKI KOTAR JUG GRADSKI KOTAR ZAPAD MJESNI ODBORI: MJESNI ODBOR IVANOVEC MJESNI ODBOR MIHOVLJAN MJESNI ODBOR MAČKOVEC MJESNI ODBOR NOVO SELO NA DRAVI MJESNI ODBOR NOVO SELO ROK MJESNI ODBOR SAVSKA VES MJESNI ODBOR ŠANDOROVEC MJESNI ODBOR TOTOVEC MJESNI ODBOR KRISTANOVEC MJESNI ODBOR KURŠANEC MJESNI ODBOR SLEMENICE MJESNI ODBOR ŠTEFANEC… Continue Reading REZULTATI IZBORA ZA VIJEĆA GRADSKIH KOTAREVA I MJESNIH ODBORA GRADA ČAKOVCA